Sfeerverslag inloopbijeenkomst 14 mei

May 24, 2019 605 keer bekeken 0 comments

Het was druk in Café Graaf Jan in Sassenheim op dinsdagavond 14 mei. Bijna honderd bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties spraken over de toekomst van onze centrumgebieden en het thema veiligheid. De avond leverde veel bruikbare informatie en ideeën op!

De gemeente Teylingen werkt aan een centrumvisie voor de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om te zorgen dat de centrumgebieden ook in de toekomst blijven en zelfs nog verbeteren, maken we graag samen met jou plannen voor deze centra. De inloopbijeenkomst op 14 mei was de start van dit project. Bezoekers kwamen langs allerlei panelen waarop zij op post-its informatie konden achterlaten. Na afloop van de avond waren de panelen goed gevuld. Bij de bar praatte iedereen nog even bij met elkaar.

De eerste oogst

Tijdens de bijeenkomst hoorden we een aantal opmerkingen vaker terug. Veel bezoekers vinden het belangrijk dat het niet bij plannen maken blijft, maar dat er snel actie komt. Ook moet de gemeente beter communiceren over de projecten waar zij al mee bezig is. Het belang van handhaving om de opvolging van regels te bewaken, werd veel genoemd.

Veel bezoekers geven over Sassenheim aan dat er in die kern een goed en gevarieerd winkelaanbod is. Ook het park wordt gewaardeerd. Wat betreft bereikbaarheid en parkeren kan het volgens een aantal bezoekers beter in Sassenheim. Over Voorhout roemden verschillende bezoekers het rijke verenigingsleven. Er zijn volgens hen prima winkels voor de dagelijkse boodschappen. De doorgaande weg is wel een aandachtspunt. Diverse bezoekers beschreven Warmond als een karakteristiek dorp met recreatie- en watersportmogelijkheden. Anderzijds levert te veel toerisme mogelijk wel problemen op.

Wat is het vervolg?

We verwerken alle beschreven post-its van de avond en zoeken naar een rode draad. Die vertalen we naar een analyse van sterktes en zwaktes voor elk centrumgebied. Tijdens de eerste visiegroepbijeenkomst op 29 mei delen we de eerste uitkomsten. Heb je interesse om aan te sluiten bij de visiegroep van de kernen Voorhout of Warmond? Lees dan hier verder. De visiegroep van Sassenheim is helaas al vol.

Hier vind je meer informatie over het vervolgproces. Wil je de panelen van de avond nog eens rustig bekijken? Dat kan! Hier kan je alle panelen downloaden.

0  Comments

Cookie settings