Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over die op de de reactiepagina zijn gesteld over de concept-Centrumvisie, de concept-detailhandelvisie en het concept-uitvoeringsprogramma.

De gemeente heeft veel visies en beleidsdocumenten. Belangrijke visies van dit moment zijn de Omgevingsvisie (waarin staat hoe de ruimte in de gemeente kan worden gebruikt) en de Lokale Energiestrategie (LES) (waarin staat hoe de gemeente omgaat met de energietransitie). De Centrumvisie Teylingen beschrijft hoe de drie winkelkernen zich kunnen ontwikkelen in de komende jaren. De Centrumvisie past (straks) dus in de Omgevingsvisie én houdt rekening met de doelen uit de energietransitie.

In de Centrumvisie zijn "duurzame kansen" opgenomen. Hier wordt bijvoorbeeld gesproken over meer laadmogelijkheden voor auto's en fietsen. Ook veiligheid is aan de orde gekomen, bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van de openbare ruimte om het voor alle weggebruikers veiliger te maken.

Detailhandel is een belangrijk onderdeel van de centrumvisie, omdat de ontwikkelingen in de Retail zo snel gaan, was het belangrijk dat de huidige detailhandelsvisie (2014) geactualiseerd zou worden. Maar omdat in de centrumvisie niet alleen detailhandel als onderwerp centraal staat maar een onderdeel is van het groter geheel, is het een bijlage van de centrumvisie. De geactualiseerde detailhandelsvisie kan wel houvast geven aan (nieuwe) ondernemers en een basis geeft om met elkaar samen te werken aan hetzelfde doel.  

Voor nu is er een eerste aanzet voor een uitvoeringsprogramma gemaakt, dit is een vertaling van de ambities die beschreven staan in de visie naar acties. U kunt het uitvoeringprogramma hier vinden. We horen graag wat u ervan vindt.  

De bestemmingsplanprocedure is doorlopen inclusief de bezwaarprocedures. De Dirk is nu bezig met de voorbereidingen voor sloop en bouwen van de nieuwe supermarkt. De eerste werkzaamheden zullen naar waarschijnlijkheid in het laatste kwartaal van 2020 plaatvinden.  

Supermarkten trekken dagelijks mensen. Als je die in je winkelgebied hebt, is de kans groot dat mensen ook een andere winkel bezoeken of even op een terras gaan zitten. Dat maakt je centrum aantrekkelijk. En dat willen wij graag bereiken. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan verschillende varianten door de initiatiefnemers en de gemeente. De ambities die voor deze locaties zijn opgenomen in de centrumvisie worden in deze verschillende varianten meegenomen. In het najaar zullen deze varianten worden voorgelegd aan de raad. Hierna kan men pas starten met een bestemmingsplanprocedure en kunnen we meer inzicht geven welke planning gevolgd gaat worden.  

Onderzoeken hebben in mei 2019 plaatsgevonden, de onderzoeken zijn ook hier te vinden.

Het is de bedoeling dat de openbare ruimte in de centrumgebieden in Sassenheim en Voorhout opnieuw worden ingericht. Het wordt zodanig ingericht dat de verkeerssituatie voor voetgangers, fietsers  en automobilisten duidelijker wordt. Ook worden meer fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.

Uitgangspunt bij de Centrumvisie van Voorhout is dat het centrumgebied van Voorhout compacter wordt. Het doel hiervan is dat leegstand wordt voorkomen en het een aantrekkelijk gebied is om er te winkelen en te verblijven. De centrale ontmoetingsplek in het centrum wordt het plein bij de kerk.

Cookie-instellingen