Reageer hier op de concept visie van Warmond

ProfielfotoGemeente Teylingen 14-08-2020
208 keer bekeken 6 reacties

Op deze pagina kon je je reactie of vraag achterlaten per kern op de concept-Centrumvisie, concept-detailhandelvisie en het concept-uitvoeringsprogramma in de hele maand september. De meest gestelde vragen die per kern zijn gesteld, zijn beantwoord op de pagina met veelgestelde vragen

 

Laat hieronder jouw reactie of vraag achter over wat jij van de concept centrumvisie, de concept detailhandelvisie en het concept uitvoeringsprogramma vindt.

Klik hier om de visiekaart op groot formaat te bekijken

Klik hier om de video met korte uitleg te bekijken

Klik hier om de concept centrumvisie te bekijken

Klik hier om de concept detailhandelvisie te bekijken

Klik hier om het concept uitvoeringsprogramma te bekijken

Geef hieronder je reactie over de concept-Centrumvisie, concept-detailhandelvisie of het concept-uitvoeringsprogramma. Doe dit het liefst per document, bijvoorbeeld: 'Over het uitvoeringsprogramma vroeg ik mij af...' of 'Over onderwerp X uit de concept-Centrumvisie wil ik graag meegeven ...'.

Voor het verwerken van alle reacties is het voor ons heel waardevol als je in je reactie vermeldt onder welke doelgroep je valt, namelijk of je bewoner, ondernemer, een maatschappelijke organisatie, bezoeker of vastgoedeigenaar bent. Laat je ons dit weten? 
 

Afbeeldingen

Twitter

6  reacties

Gerrit Slingerland 24-09-20 om 13:03

Tot mijn "geringe verassing" staat erg prominent het binnenhalen van watersporttoeristen naar Warmond. Dit is sinds de 60-er jaren een niet haalbaar strategisch doel geweest dat slechts door een gering deel van de Warmondse bevolking wordt gezien als belangrijk. Maar wat nog vervelender is bij het weer hoog op de agenda zetten van dit strategisch doel is dat de laatste decennia sprake is van afbraak van voorzieningen die daarbij kunnen helpen. Zo zijn een aantal jachthavens (KPM, 't Ford, Visch etc. met enkele 100-en ligplaatsen) verdwenen, evenals de winkels die speciaal voor de watersport zijn (zeilmakerijen en winkels voor onderdelen voor zeil en motorboten, Pompen voor benzine etc, e.a.), net als de hotels en restaurants die aanleggelegenheden boden voor watersporters. Gelukkig zijn er nog wel beperkte mogelijkheden om boten te huren en zijn de ligplaatsen op Koudenhoorn (en sanitair) gerealiseerd. Maar al met al is er meer verdwenen dan erbij gekomen ondanks die strategie.

Tegen de verdrukking in zijn er echter wel in de basis andere ingrediënten die wellicht aangemoedigd kunnen worden door strategische keuze te richten op andere aspecten. Om het een verzamelnaam te geven zou je kunnen zeggen dat Warmond ontwikkelt kan worden als centrumgemeente voor ontspanning, creativiteit en culinaire kwaliteiten. Dat is geen keuze tegen het binnenhalen van watersporters maar een boodschap om specifieke kwaliteiten die onder meer passen bij de grote behoefte in de Randstad aan "slow living". We zien hoe het met gelukkig weinig voorzieningen aangeklede eiland Koudenhoorn en het Huis te Warmont in een enorme behoefte voorzien. Dit geldt ook voor de vele marktjes en expositieruimtes en kunstweek etc. Dat zijn kwaliteiten die wanneer ze meer worden aangemoedigd Warmond tot een unieke kwaliteit maken die beter past bij een groter deel van de bevolking. Kies daarbij niet voor massa, maar voor individuele ontspanning en ook voor stilte en natuur. Maar ook een culinaire diversiteit variërend van een sterrenrestaurant tot een pizzaria en van een hollandse hap tot frans diner.

Het mooie van een daarop gerichte strategie is, dat het ook logischer is dat Warmond niet geschikt is voor hit en run, met 50 km op de Herenweg, maar gewoon 30 km. Ook geen massaal parkeerbeton, maar goede aansluiting op OV. En daar hoort ook bij een grens te trekken om massatoerisme te voorkomen (geen overbevolkt en onveilig Koudenhoorn en Huis te Warmont, door parkeerplaatsen flink uit te breiden).

Eigenlijk lezen we in de centrumvisie te veel het geluid van de mensen die jaarlijks het toeristisch seizoen met een glas in de hand onder de jeneverboom openen. Een traditie die verder prima is, maar wel van een beetje klein kringetje rond een paar, overigens zeer actieve (waarvoor petje af), burgers.

Lucie 22-09-20 om 20:47

Als aanvulling op mijn vorige reactie nog het volgende: kunnen jullie dan meteen de locatie Saloon meenemen. Het is altijd een donker café (vanuit buiten niet te beoordelen wat er binnen gebeurt). Maak hier iets opens van! Groet, Lucie

Lucie 22-09-20 om 17:45

Geachte commissie met voortstellen centrumvisies in de Gemeente Teylingen,

graag wil ik reageren op de plannen centrumvisie Warmond en de commissie complimenteren met het eindelijk aanpakken van de verbetering van het centrum. Ik heb een paar suggeties, opmerkingen en vragen:

1. Gemeentehaven: in de Corina-tijd is weer eens extra gebleken hoe belangrijk een plaatselijke markt is. Er werd duidelijk meer gebruik van gemaakt (alles op afstand inde buitenlucht). Ik heb begrepen van de groenteboer dat er vergunning is voor maximaal 5 kramen. Voorstel: de markt op zaterdagochtend met meer kramen uitbreiden. Ook stel ik voor om vergunning tegeven tijdens de markt voor een Food-truck waardoor mensen met elkaar (op afstand) spontaan een kopje koffie kunnen drinken (evt. met iets lekkers).

2. de Baan: goed plan om deze parkeerplaats opnieuw in te richten en ik omarm het voorstel voor een parkaanleg. De muziekkoepel (welke nooit in gebruik is) zou verplaatst kunnen worden naar Park Groot Leerust.

3. Park Groot Leerust of andere betere locatie voor de muziekkoepel: elke eerste zondag van de maand (of andere datum) Jazzconcert. Vroeger stond Warmond in de wijde omgeving erom bekend dat er op zondag Jazzuitvoeringen waren (in Meerrust aan de Leede).  Het toenmalige Gemeentebestuur heeft deze enige horeca-plek aan het water in Warmond vergeven. Dit is heel jammer. Maar misschien kunnen wij de Jazz terughalen naar Warmond.

Opmerking: ik lees niets over het verplaatsen en uitbreiden van parkeerplaatsen. Dit is toch wel een van de vereisten om de projecten te laten slagen.

Ik wens iedereen vanavond een inspirerende digitale bijeekomst toe. Met vriendelijke groet, Lucie

 

Ricky Slingerland 21-09-20 om 23:06

Warmond heeft een culinaire en kunstzinnige identiteit. Het is het waard om ook over 10 jaar minimaal in te zetten op behoud van ons sterrenrestaurant, onze Italiaan, geliefd in de verre omtrek, de beste steak, de heerlijkste Leidse kaas, die regelmatig bekroond wordt. Warmond heeft de kunstliefhebbers iets te bieden met de exposities in de kunstgaleriën en de jaarlijkse kunstweek.

Warmond ligt weliswaar aan het water en het is goed dat men vanaf het water het dorp in kan komen en vice versa. Maar hiervoor zal de infrastructuur danig moeten aangepast, want veel meer autoverkeer van buiten is niet echt wenselijk op dit moment vanwege tekort parkeerplaatsen en verkeersveiligheid. Over de verkeersonveiligheid van de Herenweg wordt overigens met geen woord gerept in het achterliggend verkeerstechnisch rapport van Volker.  

Ik hoop van harte dat de centrumvisie mbt Warmond wordt aangepast en aangevuld. Een strategische blik naar de toekomst is goed en zet de lijnen uit. Ga dan ook uit van behoud van de goede dingen van nu. En niet alleen van aantrekken dagjesmensen zonder aanpassingen en uitbreidingen ov en parkeerplaatsen.

Henk Oosterhout 12-09-20 om 13:21

Geachte vertegenwoordiger van de gemeente Teylingen (meer specifiek Warmond),

Met interesse heb ik kennis genomen van uw centrumvisie. Allereerst begrijp ik uw doel: nadenken over de toekomstige rol van elk centrum in uw gemeente. Vitaliteit kan hierbij inderdaad van belang zijn.

Echter, uw visie lezende, kom ik tot de volgende fundamentele vragen:

- hoe heeft u precies getoetst bij de bewoners waar hun behoefte ligt? Inloopavonden zijn creatief en participerend, maar concrete uitkomsten hiervan en deze weer terugkoppelen aan de bewoners is dan een vervolgstap. Heb ik dit wellicht gemist? 

- gelukkig ziet u ook dat verdere vormen van detailhandel in Warmond niet echt toekomstbestendig is. Warmond is geen commercieel centrum, was dit niet en zal dit ook niet verder worden. In Warmond wordt gewoond en 'groene' rust op prijs gesteld. Waarom dan toch de gemeentehaven aanmerken voor mogelijk kleine horeca? Ik roep in herinnering dat u eerder dacht dat Koudenhoorn ook behoefte had aan meer horeca: inmiddels zit er alweer een tweede eigenaar in het pand aldaar en lijkt dit ook niet over rozen te lopen. Kleinschaligheid klinkt altijd aardig, maar er moet eenvoudig een economische basis voor zijn. Een extra horeca plekje op de gemeentehaven zal dus voor onnodige concurrentie met het eiland zorgen en uiteindelijk alleen maar aanleiding geven voor verdere verloedering. Zelfs een kopje koffie bij de VVV is tijdens een hoog-zomerdag een uitzondering, zo leert de ervaring. Kortom: wat is de (economische) relevantie hier?

- dan de eventuele extra ligplaatsen bij de gemeentehaven: hier is geen enkele behoefte aan. Op enkele zomerse dagen na zijn de passantenplaatsen aan De Leede slechts zeer matig bezet en is hier dus nog meer dan voldoende ruimte. Ook dit plan lijkt dus volstrekt overbodig. Hebt u al eens gemeten wat de gemiddelde bezetting van de passantenplaatsen is op een dag? Ben nieuwsgierig

Belangrijker lijkt het om het historische en groene karakter van het centrum verder te borgen richting toekomst: het plannen van parkeerplaatsen aan de Seminarielaan is in dit kader dan ook onbegrijpelijk. Hoe kan dit passen in de centrumvisie? Wordt Warmond hier meer vitaal door? Ik dacht dat u aandacht wilde schenken aan groenere mobiliteit.

Laten we het groene hart van Het Groene Hart vooral zo houden: het klopt nog en hopelijk wordt het nog groener. Een meer strikte naleving van het verbod voor auto's op Koudenhoorn zou in dit verband al een goede suggestie zijn. Het is prima een toekomstvisie te ontwikkelen, maar sommige aspecten kunnen met eenvoudige aanscherpingen al sterk verbeteren. Visie is niet per definitie gelijk aan grote daden: uw bewoners moeten niet alleen gehoord worden, luisteren is veel beter. Gaarne ben ik bereid tot verder overleg - verneem daarom graag of u echt wilt luisteren.

Met vriendelijke groet,

Henk Oosterhout - Dorpsstraat 3

Bertijn Verhoef 01-09-20 om 12:13

Goedemiddag.

Als omwonenende(n) zijn wij verre van gelukkig met uw voorgenomen plannen.

Kort gezegd zijn deze onhaalbaar en niet realistisch, waardoor niet serieus te nemen!

Ik verwijs u naar mijn corresponentie met fotos van de afgelopen 6 a 7 maanden waar ik onder ander aangeef dat de druk op de gemeentehaven nu al veel en veel te hoog is. Dit zal alleen maar toenemen met uw plannen.

U spreekt over detalhandel.

Ik wil u aangeven en dat weet u zelf ook dat de dorpstraat een woonkern is geworden en dat er geen detailhandel meer over is. Laat staan dat dat terug zal komen. Winkels zijn woningen geworden. Recent is weer een winkel gestopt omdat albert Heijn een te dominjatie rol speelt. ook puur eigen belang overigens!

De gemeente gaat geld uitgeven dat niets opleverd en dat de gemeente niet heeft, verwijs u naar uw jaarcijfers, en de gemeente zal moeten investeren in extra boa's, politie en overige om de orde te bewaken en de veiligheid van de burgers te waarborgen. De druk komt extra van alle kanten. Te weten van het water, Koudenhoorn en de straat enz.

De insteekhavens die u voorstelt zijn ook niet realistisch en hier komen probelem van.

 

Grt Bertijn Verhoef

Jan Steenlaan 19

Warmond

 

Bewoner pal naast de gemeentehaven Warmond

 

Cookie-instellingen