Praat mee over Warmond

Gemeente Teylingen July 12, 2019
333 keer bekeken 15 comments

Wat vind jij?

We voerden veel gesprekken in Sassenheim, Warmond en Voorhout. Met ondernemers, bewoners van het centrum, passanten en maatschappelijke organisaties. Op basis van deze gesprekken werkten we de eerste opgaven per kern uit. Dit is zeker nog niet compleet. 

Laat jij ons deze zomer weten wat jij vindt? 

 

 

Hoe praat je mee?

Klik hieronder op de kaart van de kern waarover jij wilt meepraten. Woon je in Warmond? Onderneem je in Voorhout? Of doe je elke week boodschappen in Sassenheim? Dan horen we graag wat jij vindt. 

Iedereen kan meepraten, over alle drie de kernen. Je mag dus ook jouw reactie bij meerdere kernen achterlaten.

 Lees meer

We hebben verslagen gemaakt van de gesprekken over de centrumvisie. Op de pagina documenten vind je allerlei informatie uit de bijeenkomsten tot nu toe terug.

Zo kom je precies te weten wat al is gezegd. En dus ook waarom bepaalde onderwerpen wel of juist niet terugkomen in de uitwerking.

Bekijk hier wat we hebben gehoord over Warmond. We zijn benieuwd wat jij vindt!

Hier zie je een kaart met ideeën over de toekomst van het centrum van Warmond. Let op: de kaart is een visieschets en dus niet bedoeld om er op kavelniveau iets over te vinden of te besluiten. We maakten de kaart op basis van de gesprekken tot nu toe voerden. Op de pagina documenten vind je verslagen van die gesprekken en bijeenkomsten. De belangrijke opgaven die genoemd zijn vind je hieronder.

Laat jij weten wat jij vindt?

In de zomer werken we verder aan de visie. Ook jouw mening is daarbij welkom!

Je kan hieronder je reactie achterlaten. Je kan dit doen zonder een account aan te maken. We zijn benieuwd naar jouw antwoord op de volgende vragen:

  • Herken jij in de opgaves die we hierboven benoemen en in de kaart staan?
  • Heb jij een antwoord op de vragen die we per opgave benoemen?

Klik hier om de kaart in hoge resolutie te downloaden.

Belangrijke opgaven die we hoorden voor het centrum van Warmond zijn:

  • De aanwezigheid van het water is een grote kwaliteit voor Warmond. In het centrum is het water alleen bijna niet aanwezig. Hoe kunnen we het water verbinden met het centrum?
  • Het historisch karakter van Warmond is een kwaliteit van het dorp. Hoe kunnen we deze kwaliteit behouden, of liever nog, versterken?
  • Door de uitstraling van Warmond lijkt het dorp aantrekkelijk voor toerisme. Willen we meer toeristen naar Warmond trekken? En zo ja, hoe doen we dat?
  • De Gemeentehaven is een centrale plek in Warmond. Hoe kunnen we de Gemeentehaven beter bij het centrum betrekken?
  • Water is een kwaliteit van het dorp, maar een rondje varen door Warmond is niet mogelijk. Hoe kunnen we dit realiseren?
  • De leegstand in Warmond is toegenomen. Hoe voorkomen we leegstand in het centrum, bijvoorbeeld door boetiekjes en ateliers?

Images

Comment

Twitter

15  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Anoniem ⛵️ February 17, 2020

Warmond is een prachtig rustig en vriendelijk dorp.

Koudenhoorn heeft prachtige steigers, waar vele boten kunnen aanmeren. De bezoekers van dit prachtige dorp moeten het er dan toch voor over hebben om via de Koudenhoornbrug het dorp in te wandelen.
Dus NIET meer aanlegsteigers aan de Leedekant. Het Joppe heeft immers een hele lange steiger met vele ligplekken. Handhaven van havengeld wel activeren.

Hou de Gemeentehaven zoals hij is. Probeer auto’s te weren uit het dorp en dus NIET meer parkeerplaatsen genereren.
Markt vooral zo laten als hij is. Druk bezocht en zeer goede kwaliteit van Vis, groente, kaas, brood en bloemen.

Verder is er mooie horeca gelegenheid op Koudenhoorn waar de boten en bezoekers gebruik van kunnen maken tot 22 uur in de avond. In het dorp zelf zijn meerdere hoogstaande horeca gelegenheden die tot later open zijn. Super toch!!

Trouwens ook een Natuur Educatiecentrum op Koudenhoorn aanwezig. Geleid door vrijwilligers. Heel puur!

Dus:
- er zijn al voldoende aanlegplaatsen Koudenhoorn (ook voor mensen die even snel een boodschapje willen doen).
- Perfecte horeca aanwezig!
- Niet meer parkeerplaatsen! Hou het veilig qua drukte.
- Markt behouden en plaats ook!!!!
- Goed wanneer WARMOND door meer mensen ontdekt wordt, maar laat het wel veilig blijven!!!

Anoniem September 13, 2019

Het is mij ter oren gekomen, dat de zaterdag markt verplaats moet worden richting het water. Zodat het er meer parkeerplaatsen zijn voor de AH.
Er zijn genoeg parkeerplaatsen rondom AH aanwezig, waar ook een blauwe zone is. Als er last is van lang parkeerders, dan zou de politie daar beter op moeten controleren. De markt moet hier niet de dupe van worden.

Bewoner wijk Straat ter Leede e.o. August 29, 2019

Ik heb gemerkt dat er nogal wat weerstand is onder de bewoners van de Straat ter Leede, Kerpsdam en Scheepmakersdam in Warmond tegen het idee om aan het einde van de Straat ter Leede eventueel een aanlegsteiger te realiseren waar boten zouden kunnen aanmeren voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Veel bewoners in onze wijk vinden dat de Gemeentehaven en Koudenhoorn hier beter geschikt voor zijn, en bovendien dichter bij de Albert Heijn-supermarkt liggen. AH heeft op de Gemeentehaven zelfs een voorziening waar klanten hun winkelwagentjes kunnen achterlaten. De bewoners van de Straat ter Leede e.o. willen de huidige situatie dan ook handhaven, zodat het ook voor voetgangers en fietsers mogelijk blijft om vrij over het water uit te kijken. Men is bang dat dit verloren gaat wanneer daar boten mogen afmeren. Daarnaast is men ook bang voor de nodige overlast in onze woonwijk als gevolg van een aanlegsteiger (hangjeugd, parkeeroverlast, geen handhaving e.d.). Naar ik heb vernomen zullen enkele omwonenden het verdere proces dan ook kritisch volgen en eventueel actie ondernemen indien het huidige idee voor een aanlegsteiger ook uitgevoerd gaat worden.

Ik denk dat het bovenstaande aanleiding zou moeten zijn om nog eens kritisch naar de aanlegsteiger te kijken. Te meer omdat het - zo heb ik begrepen - uit de koker van twee ondernemers komt die uiteraard belang hebben bij zo'n steiger.

Anoniem August 28, 2019

Foutief parkeren zou in Warmond aangepakt moeten worden. Auto's parkeren op elke mogelijke plaats en dat leidt tot opstopping etc. Van de week stond er weer een auto in de Kerkdam geparkeerd, waardoor er met de fiets niet doorheen te komen was. Ook 's nachts word daar verkeerd geparkeerd.

Anoniem August 25, 2019

Ik sluit me aan bij de commentaren over het foutief parkeren in Warmond hetgeen een aantal malen geleid heeft tot problemen voor de hulpdiensten. Ook ben ik het eens met de pleidooi om aan het einde van de straat ter Leede een RUST-AFKOEL-ONTMOETINGS-PRAATPLEK voor WANDELAARS, FIETSERS EN BEWONERS te handhaven en zo mogelijk te verfraaien.
Het creëren van een aanlegplaats zal dit te niet doen, en zo het fraaie uitzicht op Koudenhoorn voor deze groep ongedaan maken. Daarnaast zal een dergelijke aanlegplaats de huidige parkeerchaos alleen maar vergroten. Aangezien er nauwelijks of niet gehandhaafd wordt in Warmond, heeft een toezegging op dit punt geen waarde. Dat geldt eveneens voor de aanlegplaatsen, men zal daar zeker langer blijven liggen. Bovendien zijn er voldoende plaatsen bij de brug .

Anoniem August 19, 2019

Het is van belang dat de slechte bestrating in het centrum (dorpsstraat en omliggende straten en dammen) opnieuw bestraat wordt. Nu zijn er overal enorme kieren en op veel plekken liggen de stenen los op de weg, Warmond moet leefbaar en schoon zijn. Het is belangrijk dat we ons daarop focussen. Dat is de kerntaak van de gemeente.

Anoniem July 31, 2019

Aan het einde van de Straat Ter Leede graag een RUST-AFKOEL-ONTMOETINGS-PRAATPLEK voor WANDELAARS, FIETSERS EN BEWONERS . Nu al worden de bankjes bezet door aangemeerde bootrecreanten. Aangepaste inrichting met extra bankjes en een boom erbij(?). Géén steiger dus en handhaven aanmeerverbod.. Booteigenaren hebben de hele Kaag om te genieten... Te voet heb je soms weinig keus. Het punt wordt nu ook gebruikt voor fietsers om even uit te rusten. Die toeristen zijn er ook in Warmond.

Anoniem July 30, 2019

Betere fietsroutes (langs het water) voor fietstoerisme of hobby fietsers.
Autos niet verder de 'winkelstraat' in laten rijden (AH t/m het park).
Meer (niet al te opvallende) prullenbakken rondom natuurgebieden.
Hoekspiegels voor zowel autos als fietsers aanleggen op de kruispunten richting het viaduct.
Horeca aanbod vergroten.
Railing of opvulling tussen fietspaden en sloten bij de route van Warmond naar Sassenheim, vooral langs het Warmunda gedeelte.
Vuurwerk beleid niet aanscherpen.
Meer aanbieden voor de jongeren zodat niet alles in het weekend in Leiden hoeft plaats te vinden.
En tot slot, de natuurgebieden behouden!

Rik July 29, 2019

Straat ter Leede is een woonerf en een van de doodlopende dammetjes. Daar past geen steiger voor het aanleggen van passanten. Het huidige karakter moet behouden blijven.

Anoniem July 29, 2019

- In Warmond ontbreekt het aan een botenverhuur. Enkel in de veerpolder kan je motorboten huren, of aan de zijldijk. Maar in/bij de dorpskern niet. Verhuur van zeilboten en kanos zou mogelijk gemaakt kunnen worden op koudenhoorn, park groot leerust of in de bootjeshaven. Dit zou de verbondenheid met het water bevorderen.
- Het stimuleren van toeristen aantallen (zowel lokaal, als landelijk en internationaal) dient voorzichtig te gebeuren. Met name koudenhoorn is op zonnige dagen al overbevolkt. Dit zorgt voor problemen met parkeren, zwerfvuil, opstootjes. Spreiding van toerisme over verschillende lokaties en op verschillende momenten is belangrijk om de beschikbare capaciteit beter te benutten. Bijvoorbeeld: zeilers komen af op dagen met wind, niet enkel op warme zonnige dagen. Natuurliefhebbers komen liever voor rust ondanks dat t weer misschien niet optimaal is.
- Het ontbreekt in Warmond aan goede horeca. Er zijn welliswaar enkele restaurants. Maar de meeste zijn dicht op maandag en dinsdag, ook in het toeristenseizoen. Dit is waarschijnlijk een kip en ei verhaal. Als er toeristen komen op die dagen dan zullen de restaurants wel opengaan. Er ontbreekt zeker een lunch restaurant en terras. Er zijn slechts 2 zaken waar geluncht kan worden (oude school en coazy). In de gemeentehaven zit niks. Een mooie lokatie voor een terras. Ook in park groot leerust zit niks, op een kleine uitbater in t theehuis na.
- Het ontbreekt in de dorpstraat aan boetiek winkeltjes. Dorpstraat zou gedeeltelijk afgesloten kunnen worden voor verkeer. Hierdoor creer je een aantrekkelijk voetgangersgebied. Markt zou dan ook in de dorpstraat kunnen staan en uitgebreid worden. Nu staat die markt pal naast AH waar je dezelfde spullen kunt krijgen. Trekt ook mensen aan zodat kleine winkeltjes klandizie krijgen. Dit verruimt dan weer de parkeerplekken in de gemeetehaven die nu door de markt bezet worden. Echter, gezien de centrale liggen van de gemeentehaven, is een parkeerplaats dan de meest gewenste bestemming, of zou het een andere functie moeten krijgen (bedrijven, terras)?
- Fiets- en wandeltoeristen zouden naar Warmond gehaald moeten worden. Geen parkeerproblemen. Het zou mogelijk moeten zijn om een rondje kaag te fietsen of wandelen. Kort langs het water, niet langs de A44.
- De Kagerplassen zou meer mogelijkheid moeten hebben om aan te leggen. Een systeem vergelijkbaar met de marekrite in Friesland. Het is ook niet duidelijk welke plekken er nu al beschikbaar zijn en wat de regels zijn bij commerciele partijen (koudenhoorn, eiland oude kooi in de kever, camping horizon, spijkerboor, balgerij, boterhuiseiland, jachthaven vennemeer, jachthaven koppoel, jachthaven kaagdorp, fortmarina, zwaneburgpolder, lakerpolder, kogjespolder). Er kunnen kanoroutes aanbevolen worden (over de hoflee, door t stiltegebied, boerebuurt). Een duidelijke informatieve kaart zou helpen. Welke campings/faciliteiten zijn er beschikbaar, bijvoorbeeld aan de wasbeeklaan? Waar zijn er speeltuinen in Warmond? Waar zit de horeca (ook in omliggende gemeenten)? Samenwerking met omliggende gemeenten aan de Kaag is essentieel. Echter, ook voor de Kaag dient er voorzichtig nagedacht te worden over het aantrekken van groete toeristenaantallen. Ook de kaag is vol, op de top zomerse dagen. En handhaving is ver te zoeken.
- Tevens zou er betere verbinden dmv watertaxi moeten zijn tussen Warmond en Kaagsocieteit en Kaagdorp. Het voetpendel de Heere Schouten is een mooi begin, maar vaart niet regelmatig (lange wachttijden) en naar een beperkt aantal plekken.

Anoniem July 27, 2019

(Water)recreatie en daarmee inloop naar het dorp en naar de lokale winkeliers en horeca, valt en staat bij het voorzieningenaanbod. Toiletten, douches, watertap-punten, vuilwaterstations, gasflessenservice, etc. maar ook bijvoorbeeld vuilnisbakken. Op Koudenhoorn, maar ook op andere plaatsen, zoals Park Groot Leerust en de vaart richting de campings. Hier laat de gemeente het de laatste jaren liggen, terwijl er ondertussen wel promotie plaatsvindt, met als doel Warmond als aantrekkelijke recreatiebestemming op de kaart te zetten.

Doordat er geen voorzieningen zijn, is de overlast (geluid, afval etc.) voor de eigen inwoners af en toe fors, en kunnen initiatieven om meer toeristen te trekken niet rekenen op een groter draagvlak.

Daarnaast is een helderder beleid t.a.v. liggelden en de inning hiervan noodzakelijk.

Handhaving is er nu vaak op de drukste momenten niet, en op rustige momenten wel. Hierdoor vinden veel onregelmatigheden plaats, maar zeggen de handhavers dat het allemaal rustig en zonder problemen verloopt.

Anoniem July 26, 2019

Warmond is een mooi dorp dat meer bezoekers verdiend. Echter, er zijn te weinig parkeerplaatsen en te weinig aanlegplaatsen. Verder is het wenselijk dat er latere sluitingstijden worden vastgesteld voor de horeca op Koudenhoorn.

Anoniem July 25, 2019

Kunnen we het dorp met rust laten a.u.b.? Het groeit al uit zijn voegen, winkelaanbod is te verwaarlozen. De Herenweg is overvol, dag en nacht.
De Gemeentehaven is met dit soort dagen te klein, dagjesmensen op Koudenhoorn en mensen voor de rondvaartboten. Alles rondom het Seminarie wordt volgebouwd, dus nog meer autoverkeer. Sociale woningbouw kan niet meer want alles zit vol met projectontwikkelaars. Het dorp van 30 jaar geleden is niet meer :-(

Anoniem July 25, 2019

Het centrum van Warmond is een drama alles kan en mag hier maar auto’s worden overal geparkeerd en er ontstaan gevaarlijke situaties. Hier wordt nooit op gecontroleerd dus iedereen doet maar. Idd de gemeenteraden is belangrijke plek in Warmond verplaats de creatieve marktjes daar heen op het pleintje rondom de pomp is levensgevaarlijk niemand kan er meer door en geeft veel overlast voor omwonende door geparkeerde auto’s en fietsen in geval van nood zal de chaos compleet zijn ook de doorgang op de van milsdam is te smal en staat slecht aan gegeven. Door het op de gemeenteraden te doen heb je weer een paar activiteiten daar en promoot je ook Koudenhoorn. Winkels trekken is denk heel lastig oude winkelpanden zijn veranderd in woonhuizen en de bestaande winkelpanden zijn duur en concurrentie vanuit leiden en Sassenheim is te groot. Een grotere markt wekelijks zou misschien wel een aanvulling kunnen zijn voor de mensen hier.

Virginia Selier July 25, 2019

Misschien huurprijzen aanpassen? Ik mis eigenlijk wel een ijsboer in het dorp. Ook perfect voor het fietstoerisme lijkt mij. In de zomer fietsen er genoeg mensen door het dorp. En het is ook een wandeldorp, er lopen hier veel wandelaars. En als er iets leeg staat, maak er geen woning van. Dit is wel gebeurd met een koffietentje die volgens mij niet lekker liep... Zet er desnoods een tijdelijke huurder in tegen gereduceerd tarief.